Plantering med skogskaraktär

Stor entréplantering i ett nybyggt villaområde intill ett skogsparti nära Bråviken. Planteringen har därför en skogskaraktär med barrväxter, blåbärsbuskar och lingonris vilka samsas med perenner, träd och prydnadsbuskar. Alla växter går i en diskret färgskala, som varierar med årstiderna.

Planteringen är inramad med corténplåt med tjockleken 4 mm. Utanför entrén ligger en ljusgrå granithäll, och parkering och väg är belagd med gårdsgrus. Allt för att smälta in i skogsmiljön.