Personlig och hållbar trädgårdsdesign


Emelie Nisu, diplomerad trädgårdsarkitekt och
ägare av Östgöta trädgårdsdesign AB.

Östgöta trädgårdsdesign i Norrköping formger trädgårdar och utemiljöer åt privatpersoner, bostadsrättföreningar och företag. Exempel på tjänster är:

  • trädgårdsdesign
  • växtkompositioner
  • ljussättning av utemiljöer
  • rådgivning

En personlig trädgårdsdesign utvecklar vi tillsammans med kundens behov och önskemål, husets arkitektur och den befintliga naturen.

En hållbar trädgårdsdesign skapar vi genom noga eftertanke kring val av material och växter, skötselalternativ, begränsning av stenbelagda ytor, öka den biologiska mångfalden mm.

Varför ska man anlita en trädgårdsarkitekt?

  • KOMPETENS – som trädgårdsarkitekt har jag utbildning och erfarenhet inom formgivning, markanläggning, material, mätning, projektledning, rit- och mätteknik, växter och mycket mer. Kompetenser som inte endast gör utemiljön estetiskt tilltalande utan även funktionell och hållbar.
  • UNIK DESIGN – med nära dialog med dig som kund skapar vi tillsammans en personlig trädgård utifrån dina behov och önskemål. Samspelet med husets arkitektur och trädgårdens förutsättningar gör trädgården unik.
  • RÄTT VÄXT PÅ RÄTT PLATS – för att växter ska utvecklas till sitt bästa jag och leva över lång tid behövs god kunskap om vilka växter som trivs vart och vilket behov av omsorg de behöver. Det har vi trädgårdsarkitekter god kunskap kring.
  • KREATIVA LÖSNINGAR – trädgårdsarkitekter har ett kreativt sinne som kan skapa vackra, praktiska och unika lösningar. Det är detaljerna som gör skillnaden....
  • HÅLLBAR TRÄDGÅRD – klimatförändringarna har kommit att påverka design och växtval. Vi behöver ta ännu mer hänsyn vilken klimatpåverkan material, växter, anläggning och skötsel har. Jag hjälper dig att skapa en klimatsmart och hållbar trädgård.

Tjänster

Trädgårdsrådgivning

Behöver du ny inspiration eller någon att bolla dina trädgårdsidéer med? Kanske vill du få en mer inbjudande entré eller anlägga en rabatt som har något blommande hela säsongen? Under en trädgårdsrådgivning får du träffa mig som trädgårdsarkitekt och under mötet i din trädgård bollar vi och diskuterar olika lösningar utifrån dina egna idéer.

Trädgårdsdesign

För att skapa en trädgård att trivas i och som är funktionell och hållbar över lång tid krävs noggrann planering. Med våra inspirationsmaterial, trädgårdsritningar och planer för växtsammansättningar och markarbete får du bra underlag för att utveckla hela eller delar av trädgården.

Växtförslag och rabattkompositioner

Ska endast delar av trädgården förändras hjälper jag gärna till med enstaka växtförslag eller kompletta rabattkompositioner. Rabattförslaget presenteras med bilder sortnamn på växterna. Jag kan även skapa planteringsplaner för arbetet med planteringen samt växtlistor för beställning av växter på plantskola/trädgårdsmästare. Vid behov tar jag fram en skötselplan för hur just din trädgård ska skötas, månad för månad.

Växtkompositioner går alldeles utmärkt att göra på distans!

Bostadsrättsföreningar och företag.

Östgöta trädgårdsdesign utformar även grönytor och utemiljöer åt företag och bostadsrättsföreningar. Med kreativa lösningar skapas utemiljöer med fokus på estetik, funktionalitet, trygghet och hållbarhet.

Ljussättning

En välgenomtänkt ljussättning av trädgården/utemiljön skapar både en trivsam stämning och en känsla av ökad trygghet. Att ljussätta sin trädgård utöver husets fasadbelysning förlänger dessutom njutningen av trädgården till att omfatta årets alla månader. Östgöta trädgårdsdesign erbjuder förslag på ljussättning och lämpliga armaturer.

 

Presentkort

Att ge bort en trädgårdsrådgivning eller en inspirationsskiss är en perfekt present till den trädgårdsintresserade! Du kan köpa ett presentkort med valfri summa/tjänst. Presentkortet gäller ett år om inget annat blir överenskommet.