Mer om Östgöta trädgårdsdesign

Bild på trädgårdsarkitekt Emelie Nisu

 

ÖSTGÖTA TRÄDGÅRDSDESIGN AB ägs och drivs av mig, Emelie Nisu, som är diplomerad trädgårdsarkitekt via Trädgårdsakademin i Ängelholm. Företaget är verksamt i Norrköping där jag bor men jag åtar mig även uppdrag i grannkommunerna.

Jag är ensamföretagare och mitt huvudfokus är att designa trädgårdar och utemiljöer åt privatpersoner, bostadsrättföreningar och företag. Jag levererar skriftliga tekniska och illustrativa underlag och jag erbjuder muntlig trädgårdsrådgivning vid projektytan eller via digitala medier. Ljussättning, växt- och materialval samt formgivning av produkter som planteringskärl, spaljéer, pergolor hör också till min vardag. Jag kan även anlitas för att enbart skapa växtkompositioner samt beställa och plantera växter.

Jag är bla återförsäljare av produkter från Stenbolaget, Lightson garden och Wernamo design. Se övriga samarbetspartners nedan.

För att inspirera och sprida kunskap bloggar jag på Lightson gardens hemsida samt skriver en frågespalt hos Länstidningen i Östergötland. Jag finns också att följa på Facebook och Instagram

Det som kännetecknar min design är ett tydligt formspråk, vackra materialmöten och planteringar i varma toner. Jag älskar rödbladiga växter!

HÅLLBARHET
I min roll som trädgårdsarkitekt kan jag påverka klimatförändringarna genom min design och genom min kunskap till kunder och samarbetspartners. Val av material och växter, skötsel, ekosystemtjänster och biologisk mångfald är exempel på områden jag främjar för att uppnå en hållbar utemiljö/trädgård.

Läs mer om mitt hållbarhetsarbete här.

Jag är stolt medlem i föreningen Hållbara trädgårdsföretag som verkar för hållbar utveckling inom trädgårdsbranchen.

                    

 

SAMARBETSPARTNERS:

 

 

 

Personuppgiftshantering (den nya GDPR-lagen)

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.
Den nya lagen om hantering av personuppgifter, ställer höga krav på när, var, hur och varför ett företag får spara och hantera personuppgifter. Som personuppgifter räknas allt som gör att en enskild individ kan identifieras, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ansiktsfoton och så vidare. Lagen ställer också krav på att varje enskild individ gratis och snabbt ska kunna få reda på vilka uppgifter respektive företag lagrar. Ytterligare ställer lagen krav på att företagare utan dröjsmål ska radera de personuppgifter som en enskild person önskar att man raderar såvida dess lagring och hantering inte krävs enligt andra lagar, till exempel bokföringslagen.

Östgöta trädgårdsdesign följer GDPR och är noga med att hantera alla personuppgifter med försiktighet. Vi samlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra våra åtaganden. Inga personuppgifter delas med annan part utan godkännande såvida det inte krävs enligt lag eller begärs av myndighet som har rätt att kräva tillgång till dem. Vi raderar regelbundet de personuppgifter vi inte längre behöver för att fullfölja våra åtaganden eller som inte enligt lag måste sparas.
Välkommen att kontakta oss om du önskar:

  • veta mer om hur vi hanterar personuppgifter
  • veta om och i så fall vilken information om dig vi hanterar
  • att vi raderar information om dig

datainspektionens hemsida kan du läsa mer om GDPR-lagen.