Mer om Östgöta trädgårdsdesign

Emelie på taket

 

ÖSTGÖTA TRÄDGÅRDSDESIGN AB ägs och drivs av mig, Emelie Nisu, som är utbildad inom trädgårdsdesign via Trädgårdsakademin. Företaget är verksamt i Norrköping men jag åtar mig även uppdrag på längre avstånd om så är möjligt.
I min trädgårdsdesign och roll som trädgårdsarkitekt strävar jag efter att skapa vackra och funktionella trädgårdar ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns i huvudsak tre faktorer som har betydelse för trädgårdens hållbarhet.

  • Materialvalet – att använda naturliga material, gärna närproducerade (skiffer, natursingel, gatsten, kullersten mm)
  • Växtvalet – att plantera växter på rätt plats (skapar en långlivad rabatt samt onödiga inköp av nya växter som inte trivs)
  • Beteendet – vi kan göra medvetna val i trädgården vilka bidrar till en mindre miljöpåverkan (använda eldriven gräsklippare, kompostera, vattna med regnvatten, använda naturgödsel osv)

 

SAMARBETSPARTNERS

Billbäcks plantskola

Style by Steen

Noma Design Studio 

Jilo Konsulting AB

Alsätters trädgårdar

Jideströms mark, trädgård & fastighetsservice

Konungsunds trädgårdsservice AB

Linde utemiljö

Flisby

 

 

Personuppgiftshantering (den nya GDPR-lagen)

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.
Den nya lagen om hantering av personuppgifter, ställer höga krav på när, var, hur och varför ett företag får spara och hantera personuppgifter. Som personuppgifter räknas allt som gör att en enskild individ kan identifieras, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ansiktsfoton och så vidare. Lagen ställer också krav på att varje enskild individ gratis och snabbt ska kunna få reda på vilka uppgifter respektive företag lagrar. Ytterligare ställer lagen krav på att företagare utan dröjsmål ska radera de personuppgifter som en enskild person önskar att man raderar såvida dess lagring och hantering inte krävs enligt andra lagar, till exempel bokföringslagen.

Östgöta trädgårdsdesign följer GDPR och är noga med att hantera alla personuppgifter med försiktighet. Vi samlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra våra åtaganden. Inga personuppgifter delas med annan part utan godkännande såvida det inte krävs enligt lag eller begärs av myndighet som har rätt att kräva tillgång till dem. Vi raderar regelbundet de personuppgifter vi inte längre behöver för att fullfölja våra åtaganden eller som inte enligt lag måste sparas.
Välkommen att kontakta oss om du önskar:

  • veta mer om hur vi hanterar personuppgifter
  • veta om och i så fall vilken information om dig vi hanterar
  • att vi raderar information om dig

datainspektionens hemsida kan du läsa mer om GDPR-lagen.