Är företagets besöksentré eller personalens uteplats behov av ett ansiktslyft?
Ska bostadsrättsföreningens innergård
anläggas eller förändras?

Östgöta trädgårdsdesign erbjuder inspirerande och kreativa lösningar,
oavsett storlek på projekt.

Innergård med glanskörsbärsträd

Vad kan jag hjälpa till med?

 • Konsultation där ni träffar mig som är diplomerad trädgårdsarkitekt och får möjlighet att diskutera, ställa frågor och bolla lösningar kring hur utemiljö kan uppdateras/skapas.
 • Ritningar som visar hur ni kan utforma er utemiljö utifrån era behov och önskemål. Exempel på medföljande underlag är förslag på växter och material till föreslagen design.
 • Ljussättning av er utemiljö där både funktionell och estetisk belysning inkluderas
 • Sköteselplan för grönytor och hårda ytor.
 • Markplaneringsplan som är ett tekniskt underlag för det praktiska utgörandet för anläggare.
 • Hållbar utemiljö kan vi tillsammans skapa i form av en handlingsplan som beskriver hur ni kan bidra för att uppnå en hållbar utemiljö ur ett ekonomiskt, socialt och miljövänligt perspektiv.

Vad kan designarbetet omfatta mer konkret?

 • Rabattkompositioner som blommar hela säsongen
 • Förslag på buskar och träd
 • Placering och utformning av uteplatser och andra "rum"
 • Gångstråk och rörelsemönster
 • Kreativa och lekfulla miljöer
 • Fokus ligger på: hållbarhet, funktion, tillgänglighet, trygghet och att ytan ska vara lättskött och vacker året om.

Jag utgår alltid från husens arkitektur och karaktär, kundens behov och önskemål samt målgruppen som ska vistas på platsen.  

Innergård hos bostadsrättsförening med planteringskärl av corténplåt.