Hållbarhet

Hur arbetar Östgöta trädgårdsdesign med hållbarhet?

Östgöta trädgårdsdesign AB är ett lokalt företag som är engagerat i att förvandla trädgårdar och andra utemiljöer till hållbara och natursköna oaser. Mitt företag strävar inte enbart efter att skapa vackra och funktionella utemiljöer, utan också att efter att vara en föregångare inom hållbar trädgårdsdesign och utveckling.

Jag anser att hållbarhet är nyckeln till framtidens trädgårdsdesign. Mitt arbete innefattar en genomtänkt design, noggrant utvalda växter och material med betoning på återbruk och miljövänliga alternativ. Genom att uppmärksamma detaljerna i mina projekt, inklusive utförande och långsiktig skötsel, strävar jag efter att skapa trädgårdar som inte endast är vackra, utan som också tjänar som ekosystem för den biologiska mångfalden. Trädgårdar ska inte enbart vara visuellt tilltalande, utan även hållbara livsmiljöer för flora och fauna.

Blomma med bi

7 hållbarhetsområden

Mitt engagemang för miljön stannar inte vid naturliga material och insektslockande växter. Jag är starkt medvetna om den energi som krävs för produktion, växtodling och transport, och jag strävar efter att minimera detta ekologiska avtryck i alla skeden av mina projekt.

Östgöta Trädgårdsdesign är stolta medlemmar i den nationella föreningen Hållbara Trädgårdsföretag och är fast beslutna att främja hållbar utveckling inom trädgårdsbranschen i Sverige. Genom mitt arbete och samarbete med leverantörer och partners vill jag inspirera andra att omfamna en grönare och mer hållbar framtid.

Sju hållbarhetsområden i arbetet:

  • Biologisk mångfald
  • Koldioxidlagring
  • Minskat behov av vattenresurser
  • Minskat växtsvinn
  • Minskad transport
  • Återbruk
  • Social hållbarhet
Insektshotell