Foto på oregelbunden skiffer, kantstål av cortén samt plantering med sedummatta. Design av Östgöta trädgårdsdesign.

Skärgårdstomt i Arkösund

Ett av uppdragen våren 2022 var att skapa en helt ny trädgård till ett sommarhus i Arkösunds skärgård. Naturen omkring är av skogskaraktär med tall, klippor och torr mark. På solsidan har häckar av lavendel planterats, och sedum-mattor har använts som marktäckande växter. För att trädgården ska smälta in vackert har vi använt natursten i form av skiffer och granit samt vintergröna växter och perenner i diskret färgskala. Den utmanande terrängen och nivåskillnaderna krävde kreativa lösningar med stenkross och formbar corténplåt. Tack till Style by steen för de fina special-tillverkade corténprodukterna.