Entrésida Martin & Servera

Martin & serveras nya lagerlokaler utanför Norrköping har fått en trevlig entré och uteplats för sina anställda. En skuggande pergola byggdes för att ge möjlighet att inta sin lunch eller fika under ett skuggande tak. Med prydnadskörsbärs-träd, avenbokshäckar och klängväxter skapades en grönskande känsla, och en boulebana byggdes för de som önskar en aktiv rast.

Samarbete med Jideströms trädgård samt Style by Steen.